Vi vill klargöra att vi inte längre mustar äpplen åt kunder, utan att man får ta kontakt med andra mustare i närområdet.